Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 Toktområder (grå polygoner) dekket under tobistoktet 2023. Et toktområde kan dekke flere mindre tobisfelt.
Figur file_html_d8bb85784a6aad0e.jpg