Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10 Relativ aldersfordeling (i antall) per toktområde. Alder er vist som tall. Inner Shoal viser aldersfordelingen for i de to Inner Shoal toktområdene kombinert (se Fig. 1). Alder 6 er summen av alle aldersgrupper seks år og eldre.
Figur file_html_7abbf667bff7fe5c.jpg