Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13 Estimert biomasse av tobis (alder 1+) med konfidensintervall (5-95%) forvaltningsområdene 5 (Vikingbanken) per år.
Figur file_html_3cb3373c2aaaf066.jpg