Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3 Toktområder (grå polygoner), akustiske transekt (svarte linjer) og biologiske stasjoner (T= trålstasjoner, S=skrapestasjoner) utført på tobistoktet 2023.
Figur file_html_34b0985c6f8a9820.jpg