Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 Estimert biomasse med konfidensintervall (5-95%) for alle toktområdene i forvaltningsområdene 1-4 i NØS (unntatt Nordgyden) per år.
Figur file_html_2c1dc5171cfb91a5.jpg