Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8 Geografisk utbredelse av ekkotetthet av tobis per 0,1 n.mi. for perioden 2020-2022. Størrelsen og fargen på sirklene indikerer ekkotettheten (NASC). Nullverdien er angitt som blå prikker.
Figur file_html_290d6f3d1313f81b.jpg