Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1.4. Landinger (tonn) per art fra ytre Oslofjord (statistisk område-lokasjon 09-20) i 2022. Data fra Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_e0277e22b1d58d92.png