Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 . Modellert overflatestrøm i Ytre Oslofjord (NorFjords). Pilene viser strømretning (middelverdi) og strømstyrke (90 persentil = nær maksimal styrke). Kartet (fra prosjektet Frisk Oslofjord) viser også avgrensing av Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.
Figur file_html_bcfb4a88fee752b3.jpg