Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 . Illustrasjon av hvordan sektorer knyttes til påvirkninger som igjen kobles til økosystemkomponenter (modifisert fra Aarflot et al. i review). Hver enkelt kobling vektes i forhold til romlig eksponering og effekt, se beskrivelser av kategorier i Tabell 2 .
Figur file_html_672eb675feb3cfb0.jpg