Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . CoastRisk-vurderingen er avgrenset til ytre del av Oslofjorden markert med rød ramme. Området inkluderer Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker (brun avgrensing) og er del av foreslått SVO NS4 “Ytre Oslofjord” (grønn avgrensing).
Figur file_html_46e947992558408c.jpg