Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V5.1. Risiko per påvirkning på de 13 økosystemkomponentene (vektet skala) fargekodet av bidrag til risiko per sektor, merk at x-aksen varierer mellom de 13 panelene.
Figur file_html_3562f6982e166209.jpg