Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9 . Venstre panel viser samlet risikoscore fordelt på påvirkninger, fargekodet som bidrag per sektor. Høyre panel viser relativt bidrag per sektor til total risikoscore for området.
Figur file_html_26abd1cbf9fcc2c.jpg