Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1.10.  Potensielt rekreasjonsareal i Ytre Oslofjord. Kilde: www.kart.ssb.no.
V1.10_rekreasjonsareal.JPG