Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V1.17. Landbruksareal Oslofjordområdet, 1 km oppløsning. Kilde: www.kart.ssb.no.
Fig1.17_Landbruksareal.JPG