Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.7: Lengdefordeling per spesialstadium for sjøkreps (venstre) og dypvannsreke (høyre) fra reketoktet i 2021. Rekestadier: 2 = hann; 3 = intersex; 4 = hoderogn, førstegangsgyter; 5 = utrogn; 6 = nylig klekket rogn; 7 = andregangsgyter, uten rogn; 8 = hoderogn, andregangsgyter; 9 = førstegangsgyter, uten rogn. Sjøkrepsstadier: 2 = hann; 3 = hvitgul gonade; 4–6 økende størrelse av grønn gonade; 7 = utrogn; 8 = øyerogn; 9 = nylig klekket rogn.
Figur file_html_ffe0eedeac07d260.png