Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.1: Histogrammer av temperatur (venstre.) og salinitet (høyre) målt på CTD-stasjonene på reketoktet i 2021.
Figur file_html_e2e30afcf2d4740f.jpg