Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.17: Lengdefrekvensfordeling av sjøkreps per kjønn i 2021, antall per lengdegruppe i mm (carapacelengde (CL)). Minstemålet i norsk farvann er 40 mm CL.
Figur file_html_e0aba6ae9d561720.png