Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.1: Faste trålstasjoner på reketoktet i Skagerrak og Norskerenna fordelt på det gamle stratasystemet med 17 strata. Stasjoner markert med grått har blitt kuttet fra stasjonslisten. Det innfelte kartet viser trålstasjoner på Fladengrunn som ble trålt i 1987–1994, og i 2021.
Figur file_html_d3a3c8f811a45fd0.jpg