Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.5: De 20 mest vanlige artene rangert etter den høyeste fangstraten i antall individer (antall/nm) i fangstene på reketoktet i 2021. Se Vedlegg 4 for norske, engelske og latinske navn på alle artene på toktet.
Figur file_html_b70cbb91b8d9e460.png