Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10.1: Scanmar-data fra trålstasjon 26: dørdyp (m), dørspredning (m), trålåpning (m), tråløye klaring (m), trålfart (m/s) and vingespredning (m) (ikke logget for dette halet). Skraverte felt viser tidligere tillatte intervall for sjøtestingshal for dørspredning (48–52 m), trålåpning (3,5–4,2 m) og trålfart (1,4–1,6 m/s).
Figur file_html_b56ea666e9e7ce09.gif