Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.1: Dørspredning (rød) og trålhøyde (blå) for alle trålhal med Campelen-trål 1618 på reketoktet i 2021. Boksplottene viser median (horisontal linje) med 25 og 75 % kvartiler mens de vertikale linjene viser 1,5 × interkvartil range. De skraverte områdene viser de tidligere tillate intervallene (3,5–4,2 m for trålhøyde og 48–52 m for dørspredning).
Figur file_html_a084d49db0c1a994.jpg