Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.2: Histogram av gjennomsnittlig fiskedyp på 116 av totalt 121 bunntrålstasjoner på reketoktet i 2021 (faste stasjoner, to stasjoner fra rekefisker og stasjoner på Fladengrunn). Det manglet fiskedyp for enten start- eller sluttposisjon på fem trålstasjoner.
Figur file_html_860658057ef92549.png