Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.11: Lengdefrekvensfordelinger av dypvannsreke per område (Norskerenna = ND, Skagerrak = SK) for alle reketokt, 2006–2021. Fordelingen fra 2016 ble forkastet.
Figur file_html_7ab0621a4ff58a49.png