Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.14: Rekrutteringsindeks for dypvannsreke (antall 1-åringer i millioner) per område (Skagerrak og Norskerenna) og totalt, 2006–2021 (indeksen fra 2016 ble forkastet). Den horisontale linjen viser medianen for tidsperioden.
Figur file_html_75f95bb35dec2b89.png