Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.18: Biomasseindeks (tonn) av sjøkreps (median med 25 og 75 persentiler) per område, Norskerenna (venstre) og Skagerrak (høyre), 2006–2021. Indeksen fra 2016 ble forkastet.
Figur file_html_609de454ea5b122a.jpg