Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.12: Bestandsindeks av antall dypvannsreke (med standardavvik), 2006–2021. Indeksen fra 2016 ble forkastet.
Figur file_html_4fe7ee99e20de118.png