Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.4: De 20 mest vanlige artene rangert etter den høyeste fangstraten i biomasse (kg/nm) i fangstene på reketoktet i 2021. Se Vedlegg 4 for norske, engelske og latinske navn på alle artene på toktet.
Figur file_html_3ed11bbba559d218.png