Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.13: Årsklassestyrke for dypvannsreke (1000 individer) beregnet fra reketoktet for tidsperiodene 1984–2002, 2004–2005 og 2006–2021. 2016-tallene ble forkastet.
Figur file_html_250640b5ff495794.png