Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Øvst: «Rygjabuen» som vart brukt til prøvefisket i Ryfylke. I Austevoll vart den nesten identiske «Huftarøy» brukt. Nedst: Trekking av trollgarn med «Huftarøy» og bemanna med elevar og personale frå den vidaregåande skulen.
Figur file_html_e170ab4ce23ec1f4.jpg