Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. I Erfjorden har vi fiska på tilnærma dei same lokalitetane kvart år. Lokaliteten er lite ver-utsett.
Figur file_html_64abaf865d12ec66.jpg