Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 35. Alle garnstasjonar i Gulen, fordelt på lokalitet. NB; det er lagt inn «jitter» både på x og y akse verdiane for å skilja enkeltpunkta betre frå einannan.
Figur file_html_58f5a77397abc579.jpg