Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 36. Alle garnstasjonar i Førdefjorden, fordelt på lokalitet. NB; det er lagt inn «jitter» både på x og y akse verdiane for å skilja enkeltpunkta betre frå einannan.
Figur file_html_481201f0c54b1fdb.jpg