Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. På underlokaliteten Talgje har vi fiska på austsida av Sør-Talgje dei siste åra. I starten prøvde vi ein del lenger nord, ved Nord-Talgje, men der var det for ver-utsett til å kunna fiska der kvart år.
Figur file_html_3fe2c7a69db76551.jpg