Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 24. Lokaliteten kalla Florø-vest er relativt ver-utsett, og vi har variert posisjonane ein del mellom åra.
Figur file_html_10fccf9a8a726e8c.jpg