Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16b: Vassild 2022. Aldersfordelinger basert på prøver frå fangstprøvelotteriet.
Figur file_html_61e3649670abd0a3.png