Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21. Norsk vårgytende sild. Bildet til venstre viser en 10 år gammel nvg-sild, hvor skjellkvaliteten er slik vi ønsker. Bildet til høyre er et eksempel på dårlig skjellkvalitet og aldersbestemmelsen blir svært usikker.
Figur file_html_5c9b9f16b5add67b.jpg