Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Andel av prøver bestilt via fangstprøvelotteriet som ble mottatt ved HI. Tallene over hver søyle indikerer hvor mange prøver som ble bestilt.
Figur file_html_3115d9d71ede96e1.jpg