Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Hestmakrell 2022. Norske kommersielle fangster (runde kakediagram, størrelsen proporsjonal med fangstmengde) per statistisk hovedområde og kvartal, og prøver fra fangstprøvelotteriet (trekanter). Mørkeblå: 1. kvartal, lyseblå: 2. kvartal, oransje: 3. kvartal, og rød: 4. kvartal. Fangsten i 2022 var 3 837 tonn og antall prøver fra fangstprøvelotteriet var 0.  
Figur file_html_1ecd774016c7c50d.png