Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Fartøyets spor. Alle kast i området utenfor Rørvika / Kvalvika. Snurrevaden ble satt ut innerst på ca. 25 m dyp og tauet vest nordvest under innhiving og pumping.
Figur file_html_a2360f615275a03b.jpg