Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Lengdefordelingen av makrell pr dag (N=antall fisk, n=antall kast pr dag).
Lengdefordeling_2.jpeg