Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Gjennomføring av prøvefisket etter makrell med snurrevad (n= antall kast). Fiskeridirektoratet kan som en prøveordning gi dispensasjon for fartøy i lukket gruppe for fiske med snurrevad innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene mellom N 58° 45` og N 58° 06,50`.
Kart_makrellfiske.jpeg