Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 . Simulert spredning av partikler sluppet ut på 10 m dyp ved forslag 2) rundt Trollsøya inkludert Småholmane og Grøningen i vest, og forslag 6) rundt Lunnøya. Blå sirkel viser sted for partikkelutslipp i modellen, og røde prikker viser drift av partiklene etter tre døgn.
Figur file_html_dfa5dc72585cd575.jpg