Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Simulert spredning av partikler sluppet ut i overflaten ved forslag 2) rundt Trollsøya inkludert Småholmane og Grøningen i vest, og forslag 6) rundt Lunnøya. Blå sirkel viser sted for partikkelutslipp i modellen, og røde prikker viser drift av partiklene etter ett døgn.
Figur file_html_d1baf5c66fde6c9a.jpg