Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Utvikling i hummerbestanden i fredningsområdet ved Trollsøy og referanseområdet med trendlinjer, basert på gjennomsnittlig fangst pr. teinedøgn.
Figur file_html_bfb35251c231ce3f.jpg