Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Fangst av taskekrabbe pr. teinedøgn i overvåkningsfisket i fredningsområdet ved Trollsøy og i referanseområdet. Søylene viser gjennomsnittsverdier med standardavvik. Fangst vises både for fisket i september før sesongen åpner og i oktober ca. tre uker inn i hummersesongen.
Figur file_html_8ac6cd6096b8bceb.jpg