Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Utvikling i hummerbestanden i fredningsområdet ved Trollsøy og referanseområdet med trendlinjer, basert på gjennomsnittlig fangst pr. teinedøgn. Data for september 2018 er estimert som et gjennomsnitt av fangst pr. teinedøgn for perioden 2019-2022 i referanseområdet (se tekst for forklaring).
Figur file_html_75392489bb36483c.jpg