Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Totallengde av hummer fra overvåkningsfisket i fredningsområdet ved Trollsøy og i referanseområdet. Søylene viser gjennomsnittsverdier med standardavvik. Størrelse vises både for fisket i september før sesongen åpner og i oktober ca. tre uker inn i hummersesongen.
Figur file_html_68ed8e4842432c95.jpg