Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Kart over fredningsområdet for hummer og taredyrkingsområde ved Trollsøy i Austevoll. Tall angir koordinater der fredningsområdet er avgrenset ved rette linjer i sjø.
Figur file_html_1147445c16525d2.jpg