Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.2 Forholdet mellom akvakulturproduksjon av laks og antallet oppdrettslaks rapportert rømt i perioden 1998-2022 (antall rapportert rømt/tonn produsert).
Figur file_html_dadcdefacba5fe61.gif