Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.1. Antall rømt oppdrettslaks registrert i databasen til overvåkingsprogrammet i perioden 2014-2022 med tilhørende kjønnsmodningsstatus (gytefisk, umoden eller ukjent), fordelt på år (A), fangstmåned (B) og per produksjonsområde (C).
Figur file_html_af9880b68a3c485f.png